De Tilburg Hockey Academy met Van Geffen en Jenniskens als ambassadeurs

Het doel van de Tilburg Hockey Academy is het in een vroeg stadium herkennen, uitnodigen en trainen van talenten uit Tilburg en de regio direct rondom de stad. Dat gebeurt op deze wijze:

Tilburg Hockey Academy faciliteert de ontwikkeling van talenten binnen HC Tilburg en in de regio op een hoog niveau

De banden met de omliggende verenigingen worden versterkt

HC Tilburg wordt als een expertise centrum in de regio gezien

Werkwijze

Gedurende het competitieseizoen (sept-dec/mrt-mei) zullen op de woensdagmiddag de talenten voor een training uitgenodigd worden.

De focus ligt op de C-jeugd en B-jeugd (meisjes en jongens)

Deelnemers worden door middel van selectiewedstrijden bepaald. Elke club mag per doelgroep vier spelers voor deze selectiewedstrijden inschrijven.

Zowel voor de C- als B-jeugd werkt HC Tilburg met een team voor de meisjes en een voor de jongens.

Elk team bestaat uit 12 tot 14 spelers en 1 à 2 keepers.

Insteek oefenstof: hoofdzakelijk (basis) technieken, volgens de laatste internationale ontwikkelingen.

 In januari wordt gestart met een pilot:

Starten met spelers van HC Tilburg (B/A jeugd)

Starten met verdedigen

De trainingen vinden plaats op de woensdagen (16:30u -19:30u)

In overleg met trainers/coaches worden de spelers uitgenodigd

Na vier weken wordt de pilot geëvalueerd

Officiële start Tilburg Hockey Academy is voorjaar 2013

HC Tilburg heeft de Olympische medaille winnaars Margot van Geffen en Tim Jenniskens, beiden oud HC Tilburg leden, bereid gevonden als Ambassadeurs op te treden van de Tilburg Hockey Academy. Zij zullen allebei een bijdrage leveren aan dit initiatief.

De trainingen worden verzorgd door trainer/trainsters van binnen en buiten de club. Voor specifieke onderdelen zullen ook spelers en speelsters van de vlaggenteams delen van de trainingen ondersteunen.
Op die manier wil HC Tilburg een zo hoog mogelijk niveau bewerkstelliggen.

Verdere informatie wordt in het vervolg verzorgd via de coaches en trainers van de betreffende teams en er wordt binnenkort een website gemaakt die specifiek gericht zal zijn op de Tilburg Hockey Academy en alles wat daarmee te maken heeft.

Bron: HC Tilburg

Reageer