KNHB consulteert deskundige in 3-puntenzaak Den Bosch


In een persbericht vermeldt het bondsbestuur van de KNHB dat het heeft besloten het (niet bindende) oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) van 12 april jl. over het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler door H.C. ’s-Hertogenbosch Heren 1 in de competitiewedstrijd tegen Bloemendaal Heren 1 voor te leggen aan een onafhankelijke hoogleraar gespecialiseerd in het Verenigingenrecht.
In haar oordeel zegt de CGB dat de KNHB in artikel B.8.5.j. door de zinsnede “spelers van buiten de EER” een verboden onderscheid maakt op grond van nationaliteit. Daarmee zou betreffend artikel in strijd (kunnen) zijn met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. De KNHB is niet overtuigd door het oordeel en de motivering van de CGB. Om tot een zorgvuldig besluit te komen, laat de KNHB door een externe deskundige beoordelen of het besluit tot het in mindering brengen van 3 punten op grond van artikel B.8.5.j. uit het Bondsreglement al dan niet in strijd is met de wet. Dit artikel, en het artikel B.8.5.k. met betrekking tot spelers van binnen de EER, is in 2005 in overleg met het toenmalige Hoofdklasse Overleg (huidige HHcv) en de KNHB tot stand gekomen.
Na ontvangst van het advies van de deskundige neemt de KNHB voor de competitieronde van 29 april een besluit over het al dan niet handhaven van de opgelegde competitiemaatregel. De KNHB kan en wil niet wachten op de uitkomst van een eventueel door H.C. ‘s-Hertogenbosch aan te spannen bodemprocedure voor de rechter.
De KNHB heeft gewacht met het naar buiten brengen van dit bericht, omdat in de afgelopen dagen overleg heeft plaatsgevonden met H.C. ’s-Hertogenbosch over de gevolgen van het oordeel van de CGB. De KNHB wil op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid geven, aangezien de Rabo Hoofdklasse zich in een beslissende fase bevindt. Voor de KNHB staat voorop dat een beslissing over deze zaak objectief en zorgvuldig genomen moet worden, aangezien zij competitieleider is en de belangen dient te behartigen van alle betrokken verenigingen.

Comments (9)

 1. Interessante ontwikkling. Op welke wijze wordt de onpartijdigheid van deze externe deskundige gewaarborgd door de KNHB? Het blijkt maar al te vaak dat de betaler de onderzoeksparameters en de grenzen van het onderzoek aangeeft. Het is te hopen dat de geconsulteerde deskundige met de nodige wetenschappelijke distantie zijn advies zal opstellen en openbaar verslag doet.

 2. Waar komt deze wijsheid vandaan: “het blijkt maar al te vaak dat ….etc”. Welke hoogleraren lieten zich door opdrachtgevers parameters en grenzen aangeven?
  Heeft u hiernaar een promotie-onderzoek gedaan? Of is het Telegraaf-wijsheid?

 3. Wijheid komt het de jaren. Bij elk onderzoek is er sprake van een interne oontext (lees door de KNHB te controleren afspraken) en een externe context (minder grijpbaar voor de KNHB, maar niet minder relevant). Welnu de KNHB is niet overtuigd van het oordeel van de CGB, vanuit welk belang geredeneerd vraag ik mij dan af? Voor het aangekondigde onderzoek door een niet met name genoemde hoogleraar heb ik aangegeven dat onderzoek plaatsvindt onder wetenschappelijke condities zoals openbaarheid, onafhankelijkheid van de onderzoeker en duidelijkheid over de geldstroom. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek die we kunnen verwachten voor 29 april aanstaande.

 4. bovenlander

  Geeft exact aan wat de bond is geworden. Een organisatie die zelf geen beslissingen durft te nemen. Het wordt een beetje zielige vertoning. Eerst zijn er regels, dan zijn die er misschien niet, en daarna laten we iemand die die regels niet heeft opgesteld, er een oordeel over vellen. Als we hier aan beginnen dan ga ik straks ook de 5 meter regel aanhangig maken. Ook een onzinnige regel, en discrimineert de aanvaller. Neem eens je verantwoordelijkheid.

 5. We will follow you! Hcdenbosch

  Hou ze maar! We winnen gewoon die 2 potjes ook even..
  Marc is een koning!

 6. Nederlandse arbeidswetten en beleid staan juist bekend om heel goed onderscheid te kunnen maken op grond van nationaliteit. Breid je maar voor als je buiten de EER komt.
  Gelijke behandeling? Dat is toch iets van de verleden tijd.

 7. Er ligt nog een hoofdpijndossier bij de KNHB dat om daadkrachtige actie van bestuurders vraagt. Het begeleidingsteam van het Nederlandse heren hockey!

 8. Dhr. Floris

  Het lijkt mij juist zeer verstandig om deze zaak extern te laten beoordelen om te kijken welke kans de KNHB bij de rechter heeft. Dat is niet een kans die eenvoudig in te schatten is als je in deze materie niet goed thuis bent. Voor een jurist wiens vakgebied dit niet is is het al lastig, laat staan voor een leek.
  Net zoals DB extern advies vraagt, doet de KNHB dat nu ook, dat is niet laf maar juist verstandig.

 9. Citaat:
  Bij een gewonnen proces zegt de advocaat: “Wij hebben gewonnen.”
  Bij een verloren proces: “U heeft verloren.”
  Den Bosch heeft inderdaad door de KNHB punten verloren, maar is in staat gebleken om door een sportieve superprestatie de mission impossible te winnen.

Laat een reactie achter door Logisch Cancel Reply