Rechtbank Utrecht stelt KNHB in het ongelijk in de competitiemaatregel inzake H.C. ’s-Hertogenbosch

Nieuwegein – De rechtbank van Utrecht heeft woensdag 29 augustus 2012 uitspraak gedaan in de zaak tussen H.C. ’s-Hertogenbosch en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Twistpunt in deze zaak was de rechtsgeldigheid van artikel B.8.5.j* van het Bondsreglement van de KNHB. In seizoen 2011-2012 kwam de KNHB op grond van dit artikel tot de conclusie dat een niet-speelgerechtigde speler had meegespeeld bij Heren 1 van H.C. ’s-Hertogenbosch. Als gevolg werden bij Heren 1 van H.C. ’s-Hertogenbosch drie punten in mindering gebracht. In de uitspraak oordeelt de rechtbank dat het betreffende artikel niet rechtsgeldig is. Dit betekent dat H.C. ’s-Hertogenbosch de drie wedstrijdpunten terugkrijgt die eerder in mindering waren gebracht.
Volgens de rechtbank is het artikel B.8.5.j. in het Bondsreglement strijdig met de Wet Gelijke Behandeling. Om in Nederland te kunnen werken is de wettelijke eis dat een persoon van buiten de EER moet beschikken over een verblijfsvergunning en een tewerkstellingvergunning. De KNHB heeft, volgens de rechtbank, met artikel B.8.5.j Bondsreglement niet louter de wettelijke eisen in haar reglement overgenomen, maar daaraan een voorafgaande controle toegevoegd, in die zin dat de betreffende vergunningen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd aan haar ter beschikking moeten worden gesteld en dat daaraan vervolgens goedkeuring door haar moet worden verleend. Aan het niet voldoen aan deze verplichting heeft de KNHB vervolgens – indien de niet-speelgerechtigde speler toch wordt opgesteld – de sanctie gekoppeld van een geldboete en het in mindering brengen van wedstrijdpunten. Met het controleren van de vereiste vergunningen is, aldus de Rechtbank Utrecht, de KNHB, samen met de Hoofdklasseclubs, verder gegaan dan de Nederlandse wetgeving op dit punt toestaat.
Het bestuur van de KNHB beraadt zich op de consequenties van de uitspraak voor het Bondsreglement en de Hoofdklasseclubs. Voor de start van de competitie zal de KNHB de Hoofdklasseclubs, in overleg met de HHCV, informeren.
* In het Bondsreglement uitgave 2012 is de nummering van het betreffende artikel gewijzigd in B.8.6.j.
Bron: Persbericht KNHB

Comments (15)

 1. Dhr. Floris

  LJN: BX5810, Rechtbank Utrecht , 324905 / HA ZA 12-809
  Ik hoop wel dat de KNHB in beroep gaat. Er zitten genoeg aanknopingspunten in het vonnis.

 2. Ben benieuwd welke gevolgen de KNHB hier aan zal geven. HC Den Bosh, SCHC en HC Tilburg zullen toch iets van wrange gevoelens hebben.

 3. HC Tilburg heeft tegen de verkeerde tegenstander gespeeld in de play outs !

 4. @bart,waarom zou Schc wrange gevoelens hebbe? Als deze uitspraak eerder geweest was hadden ze playouts gespeeld en nu zijn ze er doorheen gesneakt

 5. De uitspraak vormt jurisprudentie die de KNHB stof tot overdenken moet geven, maar kan m.i. nooit terugwerkende kracht hebben. Voor zoiets dient een kort geding. Was Den Bosch na playouts gedegradeerd, dan had ze n.a.v. dit vonnis wellicht een dertiende hoofdklasseplek kunnen claimen danwel, Indien hierin niet tegemoetgekomen door de KNHB, schadevergoeding.
  Dus is het feit dat Den Bosch playouts heeft gespeeld (en deze heeft overleefd) en niet SCHC is te beschouwen als een gegeven.

 6. Misschien denk ik veel te simpel, maar waarom zou de bond zich bezig houden met vergunningen? Ze heeft toch voldoende middelen om een goed en eerlijk verloop van de competitie te borgen? Een spelerslijst met 22 spelers voor het eerste elftal, de betreffende spelers moeten lid zijn van de vereniging, alle spelers moeten een registratiecontract hebben van de club waar ze op de spelerslijst staan, etc. Waarom zou de bond zich bezig houden met de eisen die aan een persoon van buiten de EEG gesteld worden om hier te mogen werken? Dat is m.i. een verantwoordelijkheid van de vereniging en een controle-item van de arbeidsinspectie.

 7. @ Dhr. Floris. Dank voor het doorgeven van het LJN nr. Het is een heel pak. Ik zal eens kijken of ik ook aanknopingspunten zie.
  @ Yankee. Een reactie in de lijn van de reacties eind vorig seizoen maar helaas onjuist. De uitspraak heeft geen terugwerkende kracht. De situatie waarin Den Bosch onder de streep eindigde heeft juridisch nooit bestaan. De wedtrijden tussen Tilburg en Den Bosch zijn nooit gespeeld (althans niet in het kader van de Play Offs).
  @ Martijn. Dat is nou precies wat de rechter ook vindt.
  Het zal allemaal wel met een sisser aflopen want ik geloof niet dat Tilburg nu nog aanspraak gaat maken op nieuwe Play Offs met SCHC.

 8. Geheel eens met Dhr. Floris.

 9. Dhr. Floris

  @Martijn, “Waarom zou de bond zich bezig houden met de eisen die aan een persoon van buiten de EEG gesteld worden om hier te mogen werken?”
  Dat doet de hockeybond ook niet. Waar de hockeybond zich mee bezig houdt is ervoor te zorgen dat de competitie eerlijk verloopt. De KNHB heeft gemeend dat te moeten doen door zekerheid te verlangen van mensen buiten de EER dat zij gerechtigd zijn hier te spelen.
  En daar ligt wat mij betreft meteen het punt mbt het onderscheid. Mensen die van binnen de EER komen zijn sowieso gerechtigd hier te spelen. Het is dus apppels met peren vergelijken. Het zou ook niet zinvol zijn om mensen van binnen de EER te verplichten aan te tonen dat ze gerechtigd zijn om hier te werken want dat zijn ze per definitie.
  Aardig is dat de rechtbank zegt: onbetwist wordt dat er sprake is van direct onderscheid. Ik denk dat daar dus wel degelijk het eea op af te dingen is. Het gaat om onderscheid in “een vergelijkbare situatie”, ik denk dus dat je iemand die van binnen en iemand die van buiten de EEG komt niet kunt vergelijken, de wetgever heeft hetzelfde bedacht, anders was deze hele regeling niet opgezet.
  Het viel me ook op dat lidmaatschap van de KNHB gezien werd als gewoon “een dienst afnemen”. Daar valt ook wel wat op af te dingen. Hoewel niet iedereen zich daar aan houdt; een vereniging is juist geen winkel. Dat vereist input die boven het enkele betalen van contributie uitsteekt. Training geven, bardienst draaien, fluiten, noem maar op.

 10. Ik kan me toch menige deelnemer aan het forum herinneren die ervan overtuigd was dat de KNHB gelijk had met haar maatregel.
  Mooi dat Den Bosch het op eigen kracht ondanks de KNHB tegenwerking toch heeft gered, maar met name Tilburg zal hier inderdaad mixed feelings over hebben.

 11. Dhr. Floris

  @Rob, ik vind nog steeds dat de KNHB gelijk had, het feit dat de rechtbank in deze instantie Den Bosch gelijk heeft gegeven wil niet zeggen dat het ook de juiste beslissing is. Daarom hebben we hoger beroep en cassatie.
  Pas als de Hoge Raad of in uiterste instantie het EHRM zich er over uitspreekt is wat mij betreft het laatste woord er over gesproken:)

 12. @ dhr. Floris:in onze rechtstaat zullen we het toch echt met dit oordeel moeten doen. Dus tot het overruled is (als dat al gebeurd) is dit de juiste beslissing.

 13. Dhr. Floris

  @Rob, strikt genomen is het vonnis nog niet in gewijsde gegaan dus ik hoef het nog nergens mee te doen.

 14. Klopt het dat een vonnis alleen dan volledig op schrift gesteld wordt als er een beroep wordt aangetekend? Alleen daarom al zou ik graag een beroep zien in deze zaak, op wat ik hier boven lees valt heel veel aan te merken. Wie waren de rechters?

 15. @maktub
  Ik heb begrepen dat Mr Kalbfleisch en Mr. Westenberg in hun vrije tijd dit vonnis hebben geveld…..

Reageer