KNHB kiest Jeugdsportfonds

De afgelopen jaren steunde de KNHB de kindergezondheidsorganisaties Kika en Spieren voor Spieren. Na zoveel jaar deze twee goede doelen te hebben ondersteund, gaat de KNHB nu jeugdsportfonds steunen.
De KNHB ondersteunt Jeugdsportfonds landelijk en zal na deelname aan het WK 2014 Jeugdsportfonds in regio Den Haag een speciale bijdrage na te laten als dank voor het gastheerschap van het WK.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds zet zich in om kinderen, die door het ontbreken van financiële middelen van hun ouders niet bij een (NOC*NSF erkende) sportvereniging kunnen sporten, een sportkans te bieden met inzet van haar formule. Het resultaat van het Jeugdsportfonds (meer kinderen laten sporten) sluit ook aan op de Sportagenda 2012-2016, waarin het verhogen van de sportparticipatie een doelstelling voor de gehele sport is (en die naadloos aansluit op de doelstelling van Olympisch Vuur). Het Jeugdsportfonds is lokaal georganiseerd, werkt nauw samen met overheden, gemeentelijke en provinciale instellingen en maakt gebruik van bestaande structuren. Via docenten of sociaal werkers kunnen kinderen aangemeld worden voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds.
Het motto van het Jeugdsportfonds luidt: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

Comments (1)

  1. Worden zij dan ook nieuwe sponsor voor de zaal? Daar waren kika en spieren voor spieren toch sponsor van onze nederlandse zaalteams?

Reageer