Werkbezoek gemeenteraad op Kampong inzake vestiging Nationaal Hockey Centrum

Bij een recent werkbezoek van de gemeenteraad op Kampong is gesproken over het Nationaal Hockey Centrum (NHC) op Kampong. In het NHC komen de 10 nationale teams trainen. Als alles lukt liggen de drie nieuwe watervelden er al in oktober 2011. De benodigde gebouwde faciliteiten volgen dan later tijdens de verbouwing en vergroting van het clubhuis. Voorlopig werkt de gemeente e.e.a. verder uit, in samenspraak met Kampong en de KNHB. Enkele onderdelen die het bestemmingsplan raken hebben ook gemeentelijke goedkeuring nodig. Aanspreekpunten bij Kampong zijn Bernard Pekelharing en Jan Willem Maas.
Website Kampong

Reageer