Column: KNHB soap dreigt nog grotesker te worden

Spits plaatste vandaag een beschouwing over de soap rondom de beruchte drie-puntenstraf van Den Bosch. Zoals bekend is de KNHB in een lastig parket gekomen doordat de HC Tilburg nu protest heeft aangetekend tegen de gang van zaken als gevolg van het door de rechter opgelegde terugdraaien van de driepuntenstraf. HC Tilburgvoorzitter Boelhouwer in druk in gesprek met de KNHB:
„Het bestuur van de KNHB heeft voorgesteld dat we als dertiende club mee kunnen doen aan de hoofdklasse”, zei Boelhouwer gisteravond. „Maar ondertussen willen ze in beroep gaan tegen Den Bosch om er voor te zorgen dat die club alsnog drie punten in mindering krijgt. En als ze dat beroep winnen, zouden wij halverwege de competitie uit de hoofdklasse gezet worden en pas in 2013/2014 weer in de overgangsklasse kunnen gaan spelen. Dan zou het dus een verloren jaar voor ons kunnen gaan. ”
De uitspraak van de rechter is voor de KNHB een gevoelige zaak. De uitspraak betekent gezichtsverlies voor diezelfde KNHB. En als de bond ergens een hekel aan heeft is dat gezichtsverlies. Dus… De bond kan moeilijk om de HC Tilburg heen en zal waarschijnlijk Tilburg als 13e hoofdklasseclub toelaten, maar…. Tegelijkertijd wil men in beroep tegen de uitspraak van de rechter.
Dit lijkt mij geen goed idee. De bond zou gewoon eens een keer moeten incasseren, want als het beroep toegekend zou worden, ontstaat er een enorme chaos in de hoofdklasse. De bond dreigt de HC Tilburg dan uit de competitie te nemen waardoor alle gespeelde wedstrijden tegen de HC Tilburg ongeldig zullen worden verklaard en de HC Tilburg met lege handen, zwaar gedupeerd, achter blijft,
Maar nee, de bond lijkt te kiezen om het eigen gelijk te halen en lijkt de sportieve belangen van de hoofdklasseclubs ondergeschikt te maken aan herstel van het ‘gezichtsverlies’. Wat mij betreft een kwalijke zaak. de soap wordt alleen maar grotesker door dit eigenzinnige gedrag van de KNHB. Een gemiste kans om snel een eind te maken aan de impasse!
Sascha Tamarinof

Comments (11)

 1. Volgens mij draait Tilburg het nu om en denken ze, zonder dat ze dat op sportief gebied zelf verdiend hebben, nu recht te hebben op een plaats in de hoofdklasse.
  Dit verhaal heeft geen winnaars en Tilburg, uithuilen en opnieuw beginnen.

 2. Dhr. Floris

  “De bond zou gewoon eens een keer moeten incasseren, want als het beroep toegekend zou worden, ontstaat er een enorme chaos in de hoofdklasse.”
  Dat verondersteld twee dingen: Ten eerste dat de KNHB geen gelijk heeft, maar een beslissing van de rechtbank is geen eindbeslissing, we hebben niet voor niets hoger beroep.
  Ten tweede dat Tilburg dan in de HK zit. Laat Tilburg gewoon in de OVK. Dan komt het alleen nog aan op schadevergoeding maar dat is beter dan deze hele onzekerheid die er nu is.

 3. Laten we het er maar gewoon niet meer over hebben.
  Hockey is sport, een amateursport. Punten worden op het veld verdiend en niet in de rechtzaal. Ik erger me kapot aan bestuursleden die via een gaatje in de wet hun gelijk proberen te halen. Ze zullen zichzelf wel op de borst kloppen als het lukt, maar ze lijken niet door te hebben dat ze de competitie voor honderden andere hockeyers compleet verzieken.
  Ik moet er niet aan denken dat Tilburg straks wordt toegelaten tot de hoofdklasse, puur op basis van een foutje dat begon in Den Bosch en via de KNHB, de rechter, commissie gelijke behandeling, etc, etc nu in Tilburg bovenaan de agenda staat.

 4. Tilburg heeft recht op niets; geeen hoofdklassehockey en al helemaal geen schadevergoeding ; wat is de schade precies????? Tilburg heeft niets te zoeken in hoofdklassehockey ;eerst zelf maar eens winnen

 5. Sascha,
  Wat zou dat incasseren dan inhouden? Tilburg toelaten tot de hoofdklasse? Op basis waarvan?
  DB is in haar wiek geschoten maar heeft gewoon niet gehandeld naar een zelf akkoord bevonden regel. Daarna moesten de “OSM” van DB er alles aan doen om de familie Brugts niet helemaal af te branden en daarom hebben ze dit voortgezet. Kunnen ze elkaar ook weer op de schouder slaan op de golfclub en bij een Rotary etentje. Een gotspe wat mij betreft en het schiet zijn doel volledig voorbij. De KNHB valt te verwijten dat ze geen plan B hadden maar Den Bosch is volledig doorgeschoten in het gelijk halen. Ze kunnen er nog 1000 rechters bijhalen maar ze weten heel goed dat ze er een zooi van gemaakt hebben.
  Tilburg als 13e club erbij halen….doe effe normaal. 7-0 verloren van DB.

 6. Sluit me helemaal aan bij de woorden van Gerrit

 7. Heel wat anders:
  Weten de KZ heren al of ze zondag een tegenstander op bezoek krijgen, of kunnen ze direct na dames 1 gezellig gaan t-dansen ?
  Het is een complete farce, een bond “met ballen” had Tilburg direct verteld dat het helaas pindakaas is. Niks geen 13e HK plek, hoger beroepsprocedure, etc. Je bent zo klein als dat je jezelf maakt.

 8. Onderstaand is een deel van mijn reactie dat elders hier op de site staat en is daardoor een beetje uit zijn verband getrokken, maar de essentie blijft overeind:
  “…..Binnen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond zijn ruim 45 medewerkers werkzaam die ondersteuning verlenen aan het bondsbestuur, de diverse commissies, de zes districten en de 319 hockeyverenigingen met ruim 230.000 leden. Gezamenlijk zetten de medewerkers en vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goed hockeyaanbod. De KNHB voert een proactief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -behoeften van haar leden, maar ook aan maatschappelijke ontwikkelingen, door het aanbieden van (niet)-hockeygebonden activiteiten in en rondom verenigingen. Doelgerichte samenwerking moet het mogelijk maken dat hockey in Nederland kan blijven groeien….”
  “Tegemoet komen aan alle hockeywensen en –behoeften” is in dit geval ook geen sprake.
  “Proactief beleid” kunnen we deze zaak niet echt noemen.
  “Doelgerichte samenwerking” is hier ook niet echt aan de orde. KNHB tegen de rest vv.
  Blijkbaar wil de KNHB in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter in de zaak Den Bosch vs KNHB.
  In afwachting van die beslissing zou Tilburg worden toegelaten als 13ᵉ team tot hoofdklasse. In geval van winst van de KNHB worden ze er uitgeschopt. Maar wat gebeurt er met Almere? Moet Almere er maar bij als 14ᵉ?
  Nee dus!
  Halstarrig je gelijk proberen te halen, tegen beter weten in, is reactief beleid……
  In de tijd, na uitspaak van de commissie gelijke behandeling, had de kNHB coulance kunnen (en moeten!!) tonen door de “overtreding” van Den Bosch te beschouwen als een administratief “probleempje”, ergo een administratieve sanctie. De werkvergunning was wel aanwezig, maar alleen niet bij de KNHB. Overigens, een werkvergunning is een officieel document dat door een officiele instantie wordt uitgegeven en kan niet echt mee gesjoemeld worden. Iedere club in de hk, dus ook Den Bosch had dit geaccepteerd! Coulance is geen teken van zwakte, maar een toont visie!!
  Er rest m.i. nu maar één oplossing:
  1. KNHB accepteer de uitspraak van de rechter, en
  2. Den Bosch de wens tot terugdraaien van de sanctie te laten varen. Boete betalen en nooit meer zo dom zijn, en
  3. KNHB de bewuste regel aan te passen, en
  4. KNHB excuses aanbieden aan alle partijen voor de verwarring, en
  5. Voor eens en voor altijd zich aanpast aan de geest des tijds, en tegemoet te komen aan alle hockeywensen en –behoeften, en
  6. De KNHB géén regels meer implementeerd die strijdig zijn met de Nederlandse en of EU wetgeving.
  Iedereen happy, met uitzondering van misschien Tilburg, maar die hadden tot een paar dagen geleden echt niet de illusie dat er misschien nog een “freebee” naar de hoofdklasse zou komen en er ook niet gaat komen. Helaas zijn er in de sport geen herkansingen

 9. Zoals steeds in deze zaak heeft de heer Floris weer een zeer duidelijke en m.i. ook juiste mening over de zaak.
  Ik vind echter dat er nog iets speelt. Namelijk de enorme laksheid waarmee de KNHB deze zaak op haar beloop heeft gelaten. Halverwegen vorig seizoen heb ik al geschreven dat de lange doorlooptijd van deze zaak nog meer verliezers opleverde dan noodzakelijk was. Het begon met de uitspraak van de commissie van beroep die maanden op zich heeft laten wachten en vervolgens de enorm late reactie van de KNHB op de uitspraak van de commissie gelijke behandeling waardoor een kort geding niet meer mogelijk was, met als gevolg een uitspraak in een bodemprocedure, een week voor aanvang OVK seizoen.
  Ik ben het volkomen eens met de mensen die stellen dat Tilburg (nog) geen recht heeft op een hoofdklasse plaats maar Tilburg had / heeft wel recht op het spelen van play offs.
  Die play-offs zijn, als de uitspraak van de rechter blijft staan, nog niet gespeeld! Maar het team van SCHC, dat op de spelerslijst van vorig jaar stond, bij elkaar halen is niet meer mogelijk.
  Dan dus maar hoger beroep (als de KNHB daar heil in ziet) en eventueel schadevergoeding.
  De nu voorgestelde oplossing, waarin Tilburg, na een door de KNHB gewonnen hoger beroep, terug naar de OVK gezet zal worden is natuurlijk een fars. Dan moet dit hele seizoen in de OVK over wat ook weer onmogelijk is waarna Tilburg weer een claim heeft omtrent het mislopen van de OVK plek.
  Mijn oproep blijft: KNHB rond dit sportieve dispuut nou alsjeblieft binnen twee dagen af en pak in de toekomst eventueel je financiële en juridische verlies.
  Door uw handelen (of juist het gebrek daaraan) blijven er verliezers komen.

 10. Rupsje Nooitgenoeg

  Ik ben ambitieus en wil altijd meer, zelfs als dat te koste gaat van anderen.
  Ik heb niks te klagen, mijn sportcomplex behoort tot de meeste moderne van het land. Dat alles dankzij flinke subsidies van de provincie. Maar, ik wil meer.
  Ik ben onjuist behandeld en nu ageer ik daartegen. Ik wil het onderste uit de kan, want ik wil altijd meer en of dat consequenties voor anderen heeft interesseert me niet.
  Ik maak ook wel eens een foutje. Dat doet iedereen wel eens. Maar ik weerleg die fout gewoon, want ik wil alleen het beste en ga net zolang door totdat ik het heb. Wat anderen daarvan vinden interesseert me niet. Het gaat om mij.
  Ik kijk niet verder dan mijn neus lang is, ik kijk eigenlijk alleen naar mezelf. Ik leef in een heel klein wereldje.
  Ik ben Rupsje Nooitgenoeg en ik ben niet een, maar twee Brabantse hockeyclubs.
  (nee, ik ben geen broertje van Calimero)

 11. En hoe zou het zijn gegaan als Tilburg de Bossche buren nu eens had verslagen? Den Bosch dan (nu of na de beslissing van de rechter in beroep, medio 2013) toch maar weer terug naar de Hoofdpijnklasse? En Tilburg dan in april 2013 alsnog tegen SCHC laten play-offen?
  Misschien is de oplossing wel eenmalig alle overgangsklassers dit seizoen in de Hoofdpijnklasse te laten uitkomen.
  Of geef Den Bosch die 3 punten terug en zet ze toch voor straf terug naar de overgangsklasse. Is Tilburg blij en heeft HCKZ zondag ook nog wat te doen.

Laat een reactie achter door Gerrit Cancel Reply