Koninklijke onderscheiding voor Johan Wakkie tijdens seminar Jeugdsportfonds

Tijdens het seminar dat dinsdag 25 september plaatsvond in het Olympisch Stadion van het Jeugdsportfonds, de charitatieve organisatie die zich er voor inzet dat alle kinderen kunnen sporten, werd scheidend voorzitter Johan Wakkie koninklijk onderscheiden. Lodewijk Asscher, loco burgemeester van Amsterdam, benoemde de maatschappelijk betrokken Wakkie tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In aanwezigheid van voorzitters van lokale Jeugdsportfondsen, de voorzitter van NOC*NSF André Bolhuis, Jeugdsportfonds ambassadeur Erben Wennemars en vele anderen nam een zichtbaar ontroerde Wakkie de onderscheiding in ontvangst. Aansluitend droeg Wakkie de voorzittershamer over aan Kees Jansma, sportjournalist, presentator en perschef van de KNVB.
Ter gelegenheid van het afscheid van Johan Wakkie, in het dagelijks leven directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, organiseerde het Jeugdsportfonds Nederland een seminar over het belang van sport voor kinderen in achterstandsituaties. Paul Verweel, hoogleraar en voorzitter van een voetbalvereniging in Utrecht, benadrukte tijdens het seminar de grote impact van het  Jeugdsportfonds op kinderen die dankzij het Jeugdsportfonds kunnen sporten. Ook werd de rol van sport in het steeds groter wordend probleem dat Overgewicht veroorzaakt, besproken. Paul Rosenmöller, voorzitter van convenant Gezond Gewicht en Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF, ‘In de groep kinderen waarvan ouders het lidmaatschap niet kunnen betalen is vaker sprake van overgewicht. Het Jeugdsportfonds kan deze kinderen bereiken’.
Als oprichter van het Provinciale Jeugdsportfonds Utrecht in 2005 werd Wakkie in 2006 landelijk aanjager van Jeugdsportfonds Nederland. Met zijn inzet en enthousiasme heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie, implementatie en professionalisering van de Jeugdsportfonds-formule met als resultaat dat in heel Nederland kinderen uit minima gezinnen toch lid kunnen worden van een sportclub en daardoor niet alleen bewegen en samen sporten met andere kinderen, maar op die manier ook kunnen werken aan wat Prof. Verweel noemt ‘het verwerven van sociaal kapitaal’.
20.000 kinderen
In 2011 zorgde het Jeugdsportfonds er voor dat voor bijna 20.000 kinderen hun sportwens realiteit werd en in 2012 staat de teller al op 14.173. Een landelijk netwerk van 32 lokale jeugdsportfondsen en hun consulenten beoordelen aanvragen uit onder andere de jeugdhulpverlening, onderwijs en gezondheidszorg. Ondersteuning door het Jeugdsportfonds zal de komende jaren meer dan nodig zijn. Recent onderzoek toont aan dat één op de tien kinderen leeft in een gezin waarbij sprake is van armoede. In Nederland leven ruim 367.000 kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een sociaal minimum inkomen. Veel  te veel kinderen staan dus buitenspel en kunnen geen lid worden van een sportclub.
Bron: Persbericht KNHB

Reageer