Leden Tilburg en Forward achter fusie

Zowel de leden van TMHC Tilburg als die van Forward hebben zich dinsdagavond achter de fusie van de twee hockeyclubs geschaard. “Er is gekozen voor de toekomst van het hockey in Tilburg, zowel in de top als de breedtesport”, aldus Forward-voorzitter Paul Schoutens.

Tijdens de algemene vergadering van de hockeyclub aan de Bredaseweg – tevens de locatie voor de fusieclub – stemde 97 procent voor en 3 procent tegen. De leden van Forward, voor wie een fusie tevens een verhuizing naar de Tilburg-locatie aan de Bredaseweg impliceert, brachten met 80 procent (200 stemmen voor, 49 tegen) eveneens een overtuigende stem voor de samensmelting uit.

Forward en Tilburg willen vanaf het seizoen 2011/2012 al een fusieclub gaan vormen, waarna een gefaseerde realisatie van het nieuwe complex volgt. De provincie dient echter nog wel 5 miljoen euro bij te dragen, wil het beoogde bolwerk daadwerkelijk aan de Bredaseweg verrijzen. “Maar we hebben nu een duidelijk signaal richting de provincie afgegeven”, aldus beide voorzitters. “Wij zijn er klaar voor.”

Bron: Brabants Dagblad

Reageer