Leden Tilburg en Forward stemmen 25 januari over fusie

De leden van de Tilburgse hockeyclubs TMHC Forward en TMHC Tilburg zullen zich op 25 januari in een algemene ledenvergadering uitspreken over een fusie tussen beide verenigingen. Bij een ‘ja’ verhuist Forward van Stappegoor naar de huidige Tilburg-locatie aan de Bredaseweg, waar een nieuw ‘hockeybolwerk’ moet verrijzen.

De clubbesturen streven ernaar dat de fusie bij aanvang van het seizoen 2011-2012 in elk geval op papier een feit is, maar de daadwerkelijke realisering van de accommodatie zal meer tijd vergen.

Het doorgaan van de plannen hangt op een provinciale subsidie van ruim vijf miljoen euro. Provinciale Staten heeft ingestemd met een miljoenenbijdrage voor sport in Brabant, maar TMHC Tilburg en Forward zijn niet de enige clubs die daarin willen meedelen. Onder andere hockeyclub Den Bosch en de Bredase atletiekvereniging Sprint hebben ook een subsidieaanvraag ingediend. De onderlinge verdeling dient nog plaats te vinden.

“Het resultaat van de vergadering van Provinciale Staten op 10 december was voor ons zodanig dat we besloten hebben het traject in te gaan voor de leden”, aldus Forward-voorzitter Paul Schoutens, die ook namens TMHC Tilburg-preses Rik Krens spreekt.

Bron: Brabants Dagblad

Reageer