Nationaal Hockeycongres 2013

De KNHB organiseerde op zaterdag 26 januari 2013 het vijftiende Nationaal Hockeycongres op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Een dynamisch, interactief en informatief congres voor ruim 600 hockeybestuurders van 176 hockeyverenigingen. De formule is inmiddels traditie: ’s ochtends een bijeenkomst voor alle aanwezigen en ’s middags een programma voor specifieke doelgroepen zoals: Arbitrage, Communicatie, Sponsoring, Technisch Kader en Voorzitters.

Na de opening door dagvoorzitter Jan Bart Wilschut, werd een zeer speciale gast, drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom geheten op het Nationaal Hockeycongres. In de toespraak van de minister werd nader ingegaan op maatschappelijke thema’s zoals Veilig Sport Klimaat (VSK) en Sportiviteit & Respect. Tevens heeft de minister het rapport Taskforce ‘belemmeringen Sport en Bewegen in de buurt’ in ontvangst genomen. De Taskforce heeft als doel belemmeringen voor Sport en Bewegen in de buurt weg te nemen. Uit het rapport werden een aantal belangrijke conclusies, die relevant zijn voor de verenigingen toegelicht.

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende thema’s die verder tijdens het plenaire gedeelte aan de orde kwamen.

Gezondheid

Verenigingen worden geconfronteerd met de problematiek rondom jongeren,veiligheid en alcohol. Zowel Nico van der Lely (kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis) als een hockeyende puber van 16 jaar presenteerden hun visie op dit onderwerp. Het alcoholgebruik door jeugd is een groeiend probleem en heeft een groot effect op de samenleving. Alcohol beïnvloed de groei van het brein van jongeren negatief. Kinderen moeten beschermd worden tegen de gevaren van alcohol, waarbij ook hockeyverenigingen een rol kunnen spelen. Het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen en drinken van alcohol van zestien naar achttien jaar, is hierbij een belangrijk issue.

Vrijwilliger van het jaar

Het is belangrijk vrijwilligers regelmatig in het zonnetje te zetten en ze te laten weten dat ze onmisbaar zijn voor de club. In dit kader reikt de KNHB ieder jaar de Vrijwilligerstrofee uit. Dit jaar gaat de Vrijwilligerstrofee naar Johan Tervoert, Jongste Jeugd Coördinator bij H.C. Ares. De prijs werd overhandigd door de minister, waarna het belang van vrijwilligers in de samenleving én in de sport werd benadrukt.

Strategische visie 2020

Vorig jaar is een start gemaakt met de negen challenges in het kader van de visie 2020. Dit jaar zijn aan de hand van filmpjes een aantal challenges nader belicht. Één daarvan is ‘Breder aanbod’. De KNHB heeft een pilot uitgevoerd met looptrainingen voor niet-hockeyende ouders. Het doel van de pilot is om ouders van Jongste Jeugdleden die weinig tot geen achtergrond hebben met hockey, meer bij de vereniging te betrekken en bekend te maken met de hockeysport en –cultuur. Daarnaast is bekend gemaakt dat de KNHB en Nederlandse Atletiekunie gaan samenwerken, waarbij ook hockeyverenigingen en atletiekverenigingen gestimuleerd worden om samen te werken.

Clubhuis van de toekomst

Het clubhuis van de toekomst is het clubhuis dat meer is dan een clubhuis alleen. Een voorbeeld hiervan is The Sportlounge, het nieuwe samenwerken in een inspirerende omgeving. The Sportlounge biedt ‘Het Nieuwe Werken’ aan in een ontspannen, groene en sportieve omgeving, waar je een eigen werkplek kunt creëren met optimale flexibiliteit.

Maar ook ‘slimme sportparken’ speelt hierbij een rol. Door een vernieuwende vorm van samenwerking tussen sportverenigingen, gemeenten en organisaties beoogt de KNHB de zelfredzaamheid van het sportpark als verblijfspark verder te stimuleren. Mogelijkheden hiervoor zijn: het efficiënt omgaan met energie, energie opwekken en slimme verlichting. Tot slot is aandacht besteed aan creatieve oplossingen om tot meer zaalruimte te komen.

 

Reageer